OVER ONS / ABOUT

Het Chemisch Circus is een jong audiovisueel productiehuis. Ons zenuwcentrum vind je in Kortrijk.

We produceren audiovisuele concepten en TV programma’s volgens onze visie, en zo maken we creatief het verschil.
Met overgave werken we aan producties die vanuit noodzaak gemaakt worden. Denk hierbij aan verrijkende televisie, authentieke human-intrest, en/of videoinstallaties.

Bedrijven en organisaties met een missie waar we achterstaan, helpen we graag bij hun audiovisuele communicatie. De inhoudelijke en beeldende kwaliteit van ons televisiewerk vind je ook terug we in onze corporate storytelling. Zo krijg je een unieke kijk op de essentie van de boodschap of het verhaal.

Voor professionals verzorgen we alle facetten van de postproductie: montage, motion graphics, colorgrading, muziek en/of audiopost. Ook staan we open voor co-producties met gelijkgezinden.

Tot nader order,

Het Chemisch Circus.


Het Chemisch Circus is a young audiovisual production office located in Kortrijk, Belgium.

We produce audiovisual concepts and TV programs according our vision. That’s how we creatively make a difference. With a lot of dedication, we work on productions out of necessity: enriching television, authentic human interest and video installations.

We are happy to help companies and organisations with a mission which we support with their audiovisual communication. The content and visual quality of the television work we do, can also be found in our corporate storytelling. This way, you get a unique perspective on the essence of the message or the story.

For professionals we take care of all aspects of post-production: editing, motion graphics, color grading, music and / or audio post-production. We are also open to co-productions with like-minded people.

Until further notice,

Het Chemisch Circus