TV FORMATS

formats for television and online

Het Chemisch Circus ontwikkeld en produceert eigen TV formats van concept tot afwerking. De diverse interesses en achtergronden van ons team vormen het recept voor verrassende en frisse TV. Wij gaan verder dan het pure verhalen te vertellen. We proberen ook de vele inzichten op onze wereld of het menszijn te vertalen naar een breder publiek.

Hierbij vertrekken we steeds vanuit wat ons raakt, verwonderd en beroerd als mens. Onze visie wordt gevormd uit een combinatie van creativiteit en diverse interessevelden zoals kunstwetenschap, milieukunde, psychologie, muziek, literatuur, videokunst, fotografie.


Het Chemisch Circus develops and produces its own TV formats, from concept to finish. The various interests and backgrounds of our team are the recipe for surprising and refreshing TV. We go beyond the pure storytelling. We try to translate the broad variety of insights on the world and humanity to a larger audience.

We always start from those things that touch us and surprise us as human beings. Our vision is formed from a combination of creativity and various fields of interest, such as art science, environmental science, psychology, music, film, literature, video art and photography.